FAQ

  Algemene vragen:

  Ik wil een feest, receptie, barbeque,.... organiseren

  U heeft een project, een feest. Het bier- en wijnhuis heeft een jarenlange ervaring met het leveren van drankvoorziening voor evenementen. Elke evenement heeft zijn eigen specifieke wensen. We kunnen u nuttige tips geven en beantwoorden met plezier al uw vragen. Indien uw evenement meer drank verkoopt dan van te voren gedacht, kunt u altijd bellen voor een extra levering, zodat u niet zonder drank komt te zitten. Flessen en vaten die niet verbruikt zijn worden volledig teruggenomen.

  Verhuur tapkasten:

  Hoe tap je een goed glas bier?

  Spoel de glazen in een bak met stromend water. Hoe koeler de temperatuur van het spoelwater, hoe beter.

  Neem enkele seconde om het glas te laten uitlekken. Er mag geen spoelwater meer in het glas achterblijven.

  Het tappen kan beginnen. Houd het glas in eerste instantie schuin tegen de tuit van de kraan.

  Trek de kraan met één slag volledig open. Laat de pils langs de binnenkant van het glas lopen. Zodra het bier de bovenkant bereikt, glas rechtop houden en de kraan in één beweging sluiten.

  Rechtstandig in één beweging met een vochtige afschuimer afschuimen. Doe dit direct na het tappen, terwijl het bier nog opkomt.Het water in het glas met de afschuimer moet regelmatig worden ververst. ten eerste om het schoon te houden en ten tweede om de temperatuur ervan niet te laten oplopen.

  Als alles goed is gegaan, bevat het bier een licht bollende schuimkraag van ongeveer twee vingers dikte zonder bellen of blazen. Het glas nooit onder de tapkraan parkeren, anders slaan druppels 'kraters' in de kraag. In verband met de hygiëne het glas laag beetpakken. De temperatuur van pils dient 4 tot 6°C te bedragen.

  Santé

  Wat moet ik doen als ik te veel schuim krijg als ik een pilsje tap?

  Dit komt vaak voor in het begin. Houd het glas goed schuin. Het kan ook zijn dat u te voorzichtig en niet goed getapt hebt. Zet de tapkraan volledig, in één vloeiende beweging open (zie ook tapinstructies). Het kan ook zijn dat het bier te warm is. Wacht dan met tappen tot er voldoende ijs is gevormd in de koeler.

  Check of het vat of de koolzuurcilinder (bijna) leeg is.

  Huren van een biertap:

  Wij beschikken over professionele biertaps voor de verhuur, voor op al uw grote en kleine feestjes en partijen. De afmetingen van de taps zijn zodanig dat zij in iedere kamer gemakkelijk ergens op een tafel neergezet kunnen worden. De tap is direct gereed, stekker een paar uur van tevoren in het stopcontact en tappen maar. De thermostaat houdt het bier op de juiste temperatuur, zodat een lekker gekoeld pilsje, vers getapt, zeker zal bijdragen tot het slagen van uw feest. Vaten pils zijn verkrijgbaar in 30 liter(+/-120 glazen) en in 50 liter(+/-200 glazen).

   

  Mocht u het aangeslagen vat niet in een keer leeg krijgen dan is dat geen probleem. U kunt een eenmaal aangeslagen fust 3 à 4 dagen goed houden. Het bier wordt het beste getapt indien u de vaten een dag van tevoren op de juiste plaats neerzet zodat zij kunnen rusten, dit om schuimen te voorkomen. Gelieve de biertap ruim van te voren te reserveren, dit om teleurstelling te voorkomen.

  Gebruiksaanwijzing tapkast:

  De tapkasten zijn professioneel en eenvoudig te bedienen tapsystemen met een hoge koelcapaciteit. De koolzuurdruk, de tapsnelheid en de temperatuur zijn automatisch afgesteld. U kunt de tapkasten gebruiken met een 20, 30 of 50 liter vaten.

  1. Aansluiten van het vat:

  Plaats de tap en het vat op een vlakke en stabiele plaats. Stop de stekker in een geaard stopcontact.

  Plaats de handgreep van de tapkoppeling in de bovenste stand. Schuif of draai het mechanisme in zijn geheel over of in het aansluitstuk van het vat. Druk vervolgens de handgreep samenknijpend neerwaarts tot het mechanisme 'vastklikt'. Het fust is nu aangesloten.

  Draai de koolzuurcilinder open. Wacht nu tot er zich een ijsbank in het koelwater heeft gevormd. Dit kan één tot vier uur duren. Plaats de tap op een koele plaats en zeker niet in volle zon!

  2. Verwisselen van het vat:

  Draai de koolzuurcilinder dicht.

  Koppel het vat af door de handgreep samenknijpend in de bovenste stand te brengen en eraf te draaien of te schuiven. Sluit een nieuw fust aan. Draai de koolzuurcilinder weer open.

  3. Vervanging van de koolzuurcilinder:

  Draai de sluiting van de koolzuurcilinder dicht.

  Draai vervolgens de aansluiting van de tap los van de koolzuurcilinder. Pak de nieuwe (zwaardere) cilinder en draai de aansluiting hieraan vast. Draai nu de knop bovenop de cilinder open.

  4. Na gebruik:

  Spoel het lekbakje uit met schoon water.

  Spoel de aansluitkop af.

  Maak de uitloop van de tapkraan schoon met een vochtige doek.

  Buitenkant van de tap schoonmaken met een vochtige doek.

  Draden en slangen oprollen.

  Koolzuurfles dichtdraaien.

  5. Storingen:

  Wij vragen u niet zelf te 'sleutelen' aan de tap en/of de koolzuurcilinders. Reparaties en onderhoud worden door ons team verzorgd.

  Bij storing kunt u contact opnemen op volgend nummer: 0478/88.43.73

   

  Wat moet ik doen als er geen druk meer is?

  Check of de koolzuurcilinder (bijna) leeg is.

  Bekijk of er een knik in de bier- of koolzuurslang zit.

  Mogen vaten in de zon staan?

  Nee, absoluut niet! Bewaar ze op een koele plek.

  Waar moet ik op letten bij de behandeling van koolzuurcilinders?

  Omdat koolzuurcilinders onder zeer hoge druk staan, dient u ze altijd voorzichtig te behandelen. Stel koolzuurcilinders niet bloot aan hoge temperaturen. Laat koolzuurcilinders niet vallen en voorkom dat ze ergens tegenaan stoten.

  Er komt geen bier uit de kraan?

  Het vat is leeg:

  Sluit een nieuw vat aan.

  De koolzuurfles is leeg:

  Sluit een nieuwe koolzuurfles aan. Normaal gesproken kunt U met een koolzuurfles van 10 kilo zo'n 22 vaten bier van 50 liter tappen.

  Het bierkraantje van de tapkoppeling is gesloten:

  Open het bierkraantje. Het bierkraantje is open als deze in het verlengde van de vatkoppeling staat.

  De reduceermeter laat geen koolzuur meer door:

  U kunt dit vaststellen door de koolzuurslang (rode kleur) op de vatkoppeling gedeeltelijk los te draaien. U moet dan een sissend geluid horen.

  De bierleiding is bevroren:

  Sluit de stroom van de bierkoeler af, ontkoppel het biervat en open de bierkraan. Verwijder zoveel mogelijk water uit de bierkoeler en vervang het door lauw water. Giet geen al te warm water op de bierleidingen. Hak het ijs nooit weg met een scherp voorwerp. Als alles ontdooit is, stelt U de bierkoeler weer in werking. Wij raden U aan ook de leverancier van de koelinstallatie te raadplegen.

  De bierleiding zit verstopt, bijvoorbeeld een sponsje

  Spoel de leiding door met de waterkraan geheel open. Als de hoge druk het voorwerp dat de verstopping veroorzaakt niet los krijgt, moet U zich wenden tot onze technische service op nr 0478/88.43.73

  De bierleiding zit geklemd of dichtgeknepen bij het vat:

  Controleer of dit het geval is. Neem zo nodig contact op met technische service.

  De hoofdkraan van de kelderbiertank staat dicht:

  Open de hoofdkraan. De hoofdkraan is open als deze in het verlengde van de kraan staat.

   

  Langzaam stromend bier

  De ingestelde tapdruk is niet juist:

  Stel de tapdruk op de juiste waarde in. Een te laag ingestelde tapdruk heeft tot gevolg dat het bier "plat" wordt. Daardoor verschraalt het bier eerder en wordt de smaak bitter. Een te hoog ingestelde tapdruk laat het bier te snel uit de tapkraan stromen en verhoogt het risico van oververzadiging met koolzuur.

  Het koolzuurkraantje van de reduceermeter staat dicht:

  Open het koolzuurkraantje. Het koolzuurkraantje is open als deze in het verlengde van de koolzuurleiding staat.